ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM „ŹRÓDŁO JAKUBA”

Charyzmatyczna grupa modlitewna, która powstała w 2000 roku i działa w ramach Odnowy w Duchu Świętym Kościoła Katolickiego (www.odnowa.org). Jej założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Sławomir Rachwalski. Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła.
Odnowa w Duchu Świętym gromadzi ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk. Spotkania modlitewno-formacyjne odbywają się raz w tygodniu.

AKCJE

Grupa „Źródło Jakuba” jest także współorganizatorem comiesięcznej Mszy z modlitwą o uzdrowienie u oo. Franciszkanów w Gnieźnie (ostatnia niedziela miesiąca – godz. 18.00). Grupa współpracuje także z zespołem ewangelizacyjnym „Piąta Pieczęć” (www.piatapieczec.kdm.pl). Od października do grudnia 2013 roku grupa była współorganizatorem Rekolekcji Odnowy Wiary, prowadzonych w naszej Parafii.

SPOTKANIA

W każdy wtorek o godz. 18.30 w Oratorium.
Opiekun: ks. Janusz Sahajko CSMA