PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Pomaga ludziom biednym i potrzebującym z parafii. Jako Parafialny Zespół Caritas współpracuje z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (www.caritas.gniezno.pl).


STAŁE AKCJE

a) zbiórka produktów żywnościowych i chemii użytkowej w sklepie Biedronka na terenie Parafii (ul. Myśliwiecka) przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy
b) Kosz św. Antoniego przed Świętami Bożego Narodzenia
c) paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin na Święta Bożego Narodzenia
d) zbiórka do puszek na cele charytatywne w każdą III niedzielę miesiąca

WYDAWANIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

I wtorek miesiąca w godz. 10.00-11.00

II wtorek miesiąca w godz. 16.00-17.00

(przy garażach koło plebanii)

Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art 7. ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł. dla osoby w rodzinie.

Opiekun: Ks. Krzysztof Stanula CSMA
Przewodnicząca: p. Dorota Jarzyńska