Chórek dziecięcy „Małe Radości”

Chórek „Małe Radości” powstał we wrześniu 2009 roku z inicjatywy ówczesnego wikariusza, księdza Piotra Szymkowiaka. Początkowo liczył około 15 członków, a jedynym instrumentalistą-gitarzystą był ks. Piotr. Dzięki Szkole Gry na Gitarze, prowadzonej przez opiekuna dwie członkinie chórku dołączyły do grona instrumentalistów.

PRÓBY I OSIĄGNIĘCIA
Próby odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10.00 w Oratorium. Chórek zajął dwukrotnie III miejsce na Konkursie Piosenki Religijnej w kategorii schole dziecięce w ramach VI i X Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

SKŁAD CHÓRKU
Opiekun: ks. Maksymilian Wójtowicz CSMA
Gitarzystki – Emilia Święszkowska, Maria Nowakowska, Jolanta Haławska