PKS KOZAL GNIEZNO

ul. E. Orzeszkowej 22d
62-200 Gniezno
tel. 61 426 27 49
REGON 301446875
NIP 7842461188
konto: 72249000050000450084690267
e-mail: pkskozalgniezno@wp.pl

Działalność klubu
Treningi poszczególnych sekcji zostaną wznowione po wakacjach.

Stałe akcje
luty/marzec – Prymasowski Turniej Piłki Nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych
grudzień – Turniej Tenisa Stołowego im. ks. Witka Ceglarka w różnych kategoriach wiekowych

Historia powstania klubu

Pod koniec roku 2009 ks. Piotr Szymkowiak zaproponował utworzenie reprezentacji Parafii, która wystartowałaby w Parafiadzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W tym celu powstał kilkuosobowy komitet ludzi kochających sport i oddanych parafii, a pierwsze spotkanie miało miejsce 16 grudnia 2009 roku w Centrum Parafialnym. Zaowocowało ono między innymi organizacją Parafialnego Turnieju Tenisa Stołowego, który 20 lutego 2010 r. zgromadził w Szkole Podstawowej nr 3 ponad trzydziestu zawodników. W kolejnych miesiącach odbywały się zajęcia w następujących dyscyplinach: – piłka nożna – wszystkie kategorie wiekowe, – siatkówka, – streetball – wszystkie kategorie wiekowe, – pływanie, – tenis stołowy, – biegi, – ściana wspinaczkowa. Reprezentacja Parafii w dniach 2-3 maja wzięła udział w VI Parafiadzie o Puchar Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Prezydenta Miasta Inowrocławia i zajęła ostatecznie drugie miejsce. Szybko pojawiła się decyzja, aby wielki sukces parafialnej reprezentacji wykorzystać do stworzenia kolejnego dzieła, czyli parafialnego klubu sportowego. W tym celu dnia 18 maja 2010 r. w Centrum Parafialnym spotkała się grupa 15 osób. Zebranie Założycielskie zakończono przyjęciem następujących uchwał: w sprawie utworzenia PKS Kozal Gniezno, uchwalenia statutu, oraz wyboru Komitetu Założycielskiego.

Cele statutowe

 1. Planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu, szkół, ośrodków sportu i rekreacji współpracujących z Klubem oraz pomoc materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Organizowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 4. Udostępnianie członkom Klubu sprzętu sportowego.
 5. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 6. Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 7. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 8. Przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej i innych uzależnień poprzez sport.
 9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 10. Eksponowanie w działalności sportowo – wychowawczej zasady fair play.
 11. Wzmacnianie więzi w rodzinie, pogłębianie wzajemnych relacji oraz kształtowanie cech i postaw pożądanych w życiu rodzinnym i społecznym poprzez organizowanie rekreacji i turystyki rodzinnej.
 12. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez udział w międzynarodowych wymianach młodzieży oraz w imprezach sportowych katolickich (i nie tylko) krajowych i międzynarodowych.
 13. Promowanie wolontariatu.

Władze PKS Kozal Gniezno

Zarząd:
Prezes – Andrzej Syruć
Wiceprezes – Robert Mikołajczak
Skarbnik – Bartłomiej Szafrański
Sekretarz – Arleta Królak

Członkowie zarządu:
Marzena Wietrak, Jerzy Nowak, Ks. Andrzej Żarkowski CSMA

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Marcin Młodzikowski
Członkowie – Jan Witczak i Przemysław Królak

GALERIA:

Turnieje Tenisa Stołowego im. ks. Witka Ceglarka

Pierwszy turniej w 2010 roku

Pierwszy turniej w 2010 roku

Trzeci turniej w 2012 roku

Czwarty turniej w 2013 roku

Prymasowskie Turnieje Piłki Nożnej

Pierwszy turniej w 2011 roku

Czwarty turniej w 2014 roku