Historia parafii

Pierwsze lata istnienia parafii

makieta_z boku2Parafia powstała z dniem 1 stycnia 1988 roku dekretem kard. Józefa Glempa. Jej pierwszym proboszczem został ks. Alfred Lewicz. Kościołem parafialnym stała się murowana kaplica Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, dotychczasowy kościół filialny Parafii Archikatedralnej. Z powodu braku plebanii, przy kościele stanął stary, drewniany barak, który służył jako tymczasowa plebania. Znalazły się w nim trzy mieszkania, kuchnia, pokój gościnny i salka katechetyczna. W 1990 roku powstała pierwsza grupa w parafii – Koło Matek Żywego Różańca. Rok później powstała Służba Liturgiczna. Po roku 1992 i reorganizacji struktury kościoła katolickiego w Polsce, parafia została przydzielona do dekanatu Gniezno I. ProboszczIMG_0408 czynił starania do budowy nowego kościoła i plebanii przy ul. Myśliwieckiej. Zlecił utworzenie makiety przedstawiającej projekt świątyni i domu parafialnego. Uzyskał także projekt plebani i kościoła.

Lata 1997–2003

W 1997 roku nastąpiła zmiana proboszcza – miejsce ks. Lewicza zajął ks. Witold Dusiński. Opuścił on jednak parafię po kilku miesiącach. Nowym proboszczem został ks. Sławomir Jessa, który został także mianowany Kapelanem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. Musiał on kontynuować prace związane z budową plebanii i kościoła. Ksiądz Jessa rozpoczął dialog i porozumienie ze Wspólnotą Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego, która do dziś korzysta z kościoła parafialnego. Parafianie i Ewangelicy pod koniec lat 90. wspólnie ufundowali remont wieży kościoła. Proboszcz dokonał także remontu kościoła parafialnego. Po kilku latach posługi w parafii, proboszcz otrzymał tytuł wicedziekana dekanatu. Od 2000 roku, kiedy wikariuszami byli ks. Krzysztof Woźniak i ks. Sławomir Rachwalski zaczęły powstawać kolejne grupy w parafii. Była to Odnowa w Duchu skanowanie0001Świętym(funkcjonująca do dziś), Duszpasterstwo Młodych oraz dwa zespoły – Chórek Dziecięcy i zespół "Piąta Pieczęć". W 2001 roku dokonano zamiany ziem i parafia w zamian za oddanie działki przy ul. Myśliwieckiej otrzymała działkę przy ul. Elizy Orzeszkowej, gdzie w 2002 roku rozpoczęto budowę nowej plebanii.

Lata 2004–2009

W 2005 roku zespół "Piąta Pieczęć" opuścił parafię, rozpoczynając koncerty w całej diecezji, później też w całej Polsce. W tym samym roku odbył się gruntowny remont wnętrza kościoła. 7 grudnia 2005 roku tragicznie zmarł wikariusz naszej Parafii ks. Witold Ceglarek. Jego pogrzeb zgromadził wielu parafian, a także duchownych i wiernych z innych parafii. Jego miejsce, rok później zajął neoprezbiter ks. Romuald Karmoliński. W 2007 roku księża rozpoczęli przeprowadzkę do nowej plebanii, gdzie ukończona została częśćIMG_0406 mieszkalna. W międzyczasie wikariuszem w naszej Wspólnocie został ks. Jakub Dębiec, doktor teologii pastoralnej i liturgiki. Został opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, którą zreorganizował. Zainicjował także budowę boiska sportowego przy plebanii. Po kilku miesiącach został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Ołtarza. Po niespełna roku posługi w parafii, abp Henryk Muszyński mianował go swoim ceremoniarzem, później także prefektem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, co zmusiło go do opuszczenia parafii. Nowym wikariuszem został ks. Krzysztof Walkowski, który ukończył specjalistyczne studia w Rzymie i właśnie powrócił do Polski. W 2008 roku założył on nową Wspólnotę Młodzieży "Allegria", która zajęła miejsce dawnego Duszpasterstwa Młodych. Kilka miesięcy później, kilku członków wspólnoty utworzyło Młodzieżowy Zespół Muzyczny Allegria. Ks. Walkowski wprowadził do Służby Liturgicznej dziewczęta czytające w czasie Mszy – lektorki oraz ceremoniarzy. Pod koniec 2008 roku, parafia otrzymała w zarząd cmentarz przy ulicy Dalkoskiej. W poniedziałek 23 marca 2009 roku w trakcie nabożeństwa Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele wybuchł pożar – zapaliła się sadza w kominie. Został on jednak szybko ugaszony przez jednostki straży pożarnej, a straty materialne kościoła nie były zbyt wielkie(konieczna była jedynie kontrola kominiarska i wymiana dachówek). Pod koniec kolejnego, 2009 roku, wspólnymi siłami młodych i innych parafian ukończona Obraz1została kolejna część plebanii (Centrum Parafialnego) – Centrum Formacji Młodych "Studnia". Po odejściu ks. Karmolińskiego do parafii przybył nowy wikariusz – ks. Piotr Szymkowiak. Założył nowy chórek dziecięcy pod nazwą "Małe Radości", a także rozpoczął przygotowania do VI Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dzięki niemu powstała Komisja Sportowa, która nadzorowała przygotowania do Parafiady. Wznowione zostały również prace przy boisku. Od 22 listopada 2009 roku zaczęła się ukazywać Gazetka Parafialna – "Z życia Parafii bł. Michała Kozala", która jest dodatkiem do Przewodnika Katolickiego.

Lata 2010–2012

W marcu 2010 roku w trakcie nabożeństwa Gorzkich Żalów w kruchcie kościoła nastąpił wybuch – Obraz1 (800x537)w starych, zamurowanych przewodach elektrycznych pod wpływem wilgoci doszło do zwarcia, gdyż przewody nadal były podłączone do zasilania szpitala. Przez kolejne miesiące trwały gorące przygotowania do Parafiady. 2 maja Parafia wyjechała na Parafiadę do Inowrocławia. Trwała ona dwa dni. We wszystkich konkurencjach uzyskano wysokie wyniki. Podczas ogłoszenia wyników parafii przyznano III miejsce, jednak kilka dni później punktacja generalna została zmieniona i parafia zajęła ostatecznie II miejsce. Reprezentacja powróciła z wielkim pucharem, 7 dyplomami i 11 pucharami. Pod koniec maja w kościele zauważono zarysowanie na suficie, co spowodowało realne zagrożenie zawalenia się sufitu. Ze względów bezpieczeństwa świątynia została zamknięta na ponad dwa tygodnie, a Msze święte sprawowano na sali w budynku administracyjnym szpitala Dziekanka. posw3Aby Eucharystie ponownie były sprawowane w kościele, sufit został podparty drewnianymi belkami, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe do momentu gruntownego remontu kościoła. Z dniem 16 czerwca ks. Krzysztof Walkowski mianowany został administratorem parafii ze względu na konieczność podjęcia leczenia przez proboszcza. 24 czerwca 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Boiska Sportowego "Kozalik", Centrum Formacji Młodych "Studnia" i nowo powstałego Parafialnego Klubu Sportowego "Kozal Gniezno", którego dokonał ks. dziekan Andrzej Grzelak i budowniczy boiska ks. Jakub Dębiec. Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace przy ostatniej, niedokończonej części Centrum Parafialnego – dużej sali, która jest tymczasową kaplicą, później salą spotkań i zabaw, a także na cmentarzu parafialnym. Z dniem 4 września dotychczasowy proboszcz został przeniesiony jako rezydent do Parafii św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu. 12 września, na jednej z niedzielnych Mszy świętych, delegacje wspólnot parafialnych, a także inni parafianie, wspólnie podziękowali mu za jego posługę w parafii. Z dniem 31 października 2010 roku abpProboszcz_9 Kowalczyk mianował ks. Zbigniewa Przybylskiego, rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej kapelanem szpitala "Dziekanka". Od 1 listopada ks. Przybylski zamieszkał na plebanii jako rezydent. W Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2010 roku odbyła się Pasterka, która została odprawiona w nowej kaplicy przy Centrum Parafialnym. W dniach 2-3 maja parafia, wzorem ubiegłego roku uczestniczyła w VII Parafiadzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pokonując pierwszy raz w historii sześciokrotnych zwycięzców – Parafię św. Mikołaja ze Sławna i zajmując tym samym 1. miejsce. Parafia w nagrodę otrzymała Puchar Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski oraz złoty ornat przez niego ufundowany. W lipcu 2011 roku dokonana została rozbiórka baraku przy kościele parafialnym, który do 2007 roku służył jako tymczasowa plebania, a w 2009 roku został wyłączony z użytku. 15 lipca 2011 roku cmentarz parafialny został ponownie przekazany w zarząd Kurii Metropolitalnej. We wrześniu tego samego roku zakończone zostały prace przy Centrum Parafialnym, które polegały na utworzeniu tymczasowego parkingu, dojazdu do garaży oraz upiększeniu terenu przez posianie trawy i posadzenie roślin. Pod koniec 2011 roku Koło Matek Żywego Różańca zostało nowa_kaplica_smallprzekształcone w Koło Żywego Różańca, skupiające cztery róże Matek, jedną różę małżeństw oraz różę misyjną. Z dniem 4 grudnia ksiądz Zbigniew Przybylski został zwolniony z obowiązków kapelana szpitala i ustanowiony referentem w Kurii. Tym samym jego miejsce zajął ks. Michał Hinz, który ukończył studia specjalistyczne w Rzymie i powrócił do Polski. Na plebanii zamieszkał, podobnie jak jego poprzednik w charakterze rezydenta. Z dniem 7 lutego 2012 roku w związku z poważną awarią komina w kościele i koniecznością jego remontu, świątynia została tymczasowo zamknięta,Obraz 029 a wszystkie Msze święte przeniesione do kaplicy przy Centrum Parafialnym. 30 maja urlopowany proboszcz ks. Jessa obchodził 25. rocznicę święceń kapłańskich. Kilka dni później, 5 czerwca został formalnie zwolniony z obowiązków proboszcza. W niedzielę 17 czerwca miało miejsce jego uroczyste pożegnanie. 24 czerwca abp Józef Kowalczyk wystosował list do Parafian, w którym napisał, że w związku, iż przez 25 lat Parafia nie wybudowała nowego kościoła, co miała za zadanie uczynić, Prymas wraz z przełożonym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła podpisał 25 czerwca umowę o rozpoczęciu posługi zakonu Michalitów w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i przekazaniu im z dniem 1 lipca Parafii bł. Michała Kozala w Gnieźnie. Tym samym z dniem 30 czerwca abp Kowalczyk zwolnił wszystkich dotychczasowych duszpasterzy i z dniem 1 lipca skierował czterech kapłanów ze Zgromadzenia Michalitów do pracy duszpasterskiej w parafii. We wrześniu ukończone zostały prace przy docelowym parkingu. Z dniem 20 grudnia Parafia otrzymała na własność kościół przy ul. Poznańskiej, który w latach 1988-2010 był główną świątynią Parafii. Dotychczas świątynia była własnością Skarbu Państwa.

Lata 2013-obecnie

P1010602W styczniu Parafię odwiedził zespół góralski z Beskidu Żywieckiego, gdzie wcześniej pracował Ksiądz Proboszcz, natomiast w maju przybył zespół Accord z Ukrainy. Na plebani trwały prace wykończeniowe na parterze i pierwszym piętrze, polegające na utworzeniu pokoju gościnnego oraz remoncie sali konferencyjnej. Tym samym na plebani do wykończenia pozostały jedynie pomieszczenia piwniczne. W czerwcu doszło do włamania w kościele przy ul. Poznańskiej. Włamywacz ukradł wiszące żyrandole, kinkiety, klamki, złocone przedmioty. Uszkodził także instalację elektryczną i nagłośnienie. Kilka tygodni później ukończone zostały prace nad projektem nowego kościoła parafialnego. 13 lipca 2013 roku Przełożony Generalny Księży Michalitów ks. Obraz1Kazimierz Radzik dokonał uroczystego poświęcenia placu budowy nowej świątyni. W połowie lipca Parafia otrzymała pierwsze dofinansowanie z MKiDN na remont zabytkowego kościoła na Dziekance. 14 października rozpoczęły się prace remontowe. Od września rozpoczęła działalność Oaza Dzieci Bożych pod opieką księdza Marcina. W tym samym czasie działalność Wspólnoty Młodzieży Allegria została zawieszona. W marcu 2014 roku rozpoczęły się prace budowlane nowego kościoła. Jednocześnie wykonana została elewacja kaplicy. 31 maja reprezentacja Parafii udała się na X Parafiadę do Inowrocławia, gdzie zajęła I miejsce. Pod koniec czerwca zakończone zostały prace przy budowie fundamentów nowej świątyni. 9 lipca wznowiono prace remontowe kościoła filialnego, które przerwano w marcu z powodu braku dalszego finansowania z Ministerstwa.

Autor: Rafał Wojciechowski