Gazetka parafialna

Z życia Parafii bł. Michała Kozala

„Zawsze gotów”

KOLEJNY NUMER GAZETKI PARAFIALNEJ UKAŻE SIĘ:

ZACHĘCAMY DO NABYWANIA I LEKTURY!

HISTORIA

Gazetka Parafialna „Z życia parafii bł. Michała Kozala” powstała w listopadzie 2009 roku z inicjatywy ówczesnego diakona Radosława Tuszyńskiego, który przebywał w naszej Parafii na praktykach. Pierwszy numer ukazał się 22 listopada. Początkowo Gazetkę tworzył sam dk Radek, w grudniu dołączył do niego najpierw Michał Muraszko, a później Rafał Wojciechowski. Duszpasterską opiekę nad ”rodzącą się” redakcją objął ks. Krzysztof Walkowski, ówczesny wikariusz.W styczniu 2010 roku ukształtował się pełny skład redakcyjny. W marcu nastąpiła gruntowna zmiana szablonu Gazetki.

W maju dk Tuszyński zakończył praktyki i tym samym odszedł z redakcji. Skład przechodził różne zmiany i we wrześniu ukształtował się praktycznie od nowa (jedynym ”starym” członkiem pozostał Rafał Wojciechowski). W październiku 2010 roku do redakcji dołączył ks. Zbigniew Przybylski, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej, który zajął się korektą tekstów. W tym samym czasie podjęto decyzję o wydawaniu Gazetki co dwa tygodnie, a nie jak dotychczas co tydzień. Przez cały 2011 rok następowały zmiany – w miejsce osób odchodzących przychodziły nowe. Od września 2011 roku Gazetka posiada swój własny adres e-mail. W listopadzie 2011 roku ogłoszono I Konkurs Urodzinowy Gazetki Parafialnej w związku z drugą rocznicą jej powstania. W lipcu 2012 roku w związku ze zmianą duszpasterzy nowym opiekunem redakcji został ks. Piotr Gołębiewski CSMA. W listopadzie tego samego roku ogłoszony został II Konkurs Urodzinowy. W październiku 2013 roku ukazał się jubileuszowy, setny numer Gazetki, który został przygotowany przez wszystkich poprzednich oraz obecnych członków redakcji. W 2014 roku zmieniona została szata graficzna.
W 2015 roku ogłoszono konkurs na nową nazwę dla Gazetki. Spośród różnych propozycji wybrano „Zawsze gotów” – w nawiązaniu do słów Patrona naszej Parafii bł. Michała Kozala.

REDAKCJA
Opiekun– ks. Marcin Kałwik CSMA
Drukowanie i składanie numeru – Kacper Przybylski, Mikołaj Poremski, Agata Maćkowiak, Agata Walczak<
Redaktorzy
KONTAKT:
Adres e-mail: gazetka.kozal@gmail.com

CZŁONKOWIE REDAKCJI OD POCZĄTKU JEJ ISTNIENIA:
ks. Piotr Gołębiewski CSMA – opiekun redakcji i redaktor w latach 2012-2017
Monika Grajek – redaktor od stycznia do kwietnia 2010 roku
Maria Mikołajczak – redaktor w latach 2011-2012
Michał Muraszko – redaktor w latach 2009-2012; w 2010 roku główny odpowiedzialny za wydawanie Gazetki
Jagoda Nowaczyk – fotograf w latach 2009-2012
Aleksandra Pawlak – fotograf i redaktor od 2010 roku
Piotr Przybylski – redaktor od września 2012 roku
ks. Zbigniew Przybylski – zajmował się korektą i łamaniem tekstu od października 2010 roku do grudnia 2011 roku
Przemysław Przybył – redaktor w latach 2010-2012
Magdalena Sawicka – redaktor w latach 2010-2012
Magda Słabuszewska – redaktor w latach 2010-2014
Sylwia Skwarek – redaktor od lutego do kwietnia 2010 roku
Wojciech Sypniewski – redaktor w latach 2011-2014
ks. Radosław Tuszyński – założyciel Gazetki i jej redaktor naczelny do maja 2010 roku
ks. Krzysztof Walkowski – opiekun redakcji w latach 2009-2012
Rafał Wojciechowski – redaktor od 2010 roku, główny odpowiedzialny za jej wydawanie w latach 2010-2014

PISALI DLA NAS…:
Poza stałymi członkami redakcji swoje artykuły w Gazetce publikowali lub publikują nadal:
ks. Marcin Kałwik CSMA – od lipca 2012 roku
Ewa Rojewska – (prezes PKS Kozal Gniezno) w latach 2011-2014
ks. Piotr Szymkowiak – w latach 2010-2012