Duszpasterze

Proboszcz – ks. Krzysztof Stanula CSMA

Dzień imienin – 25 lipca
Pochodzi z Górska pod Toruniem. Święcenia kapłańskie przyjął 2 maja 1994 roku.
Poprzednio pracował jako proboszcz w Pewli Małej w Beskidzie Żywieckim. W naszej Parafii od 1.07.2012.
Poza obowiązkami proboszczowskimi, opiekuje się I i II kręgiem Domowego Kościoła oraz Parafialnym Zespołem Caritas. oraz wspólnotą Żywego Różańca.

Wikariusz – ks. Marek Serwatka CSMA

Dzień imienin – 25 kwietnia
Pochodzi z Antoniowa. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 maja 2011 roku. W naszej Parafii od 20.08.2019.
Opiekuje się: Ponadto zajmuje się przygotowaniem Sakramentu I Komunii świętej. Pracuje jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 3. Opiekuje się III kręgiem Domowego Kościoła.

Kapelan – ks. Andrzej Kolebuk CSMA

Dzień imienin – 30 listopada
Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1997 roku. W naszej Parafii od 25.08.2018. Poprzednio pracował w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym. Pracuje jako kapelan Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie oraz opiekuje się Odnową w Duchu Świętym.

Katecheta – ks. Jacek Księżopolski CSMA

Dzień imienin – 17 sierpnia
Pochodzi z Warszawy. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 2016 roku.
W naszej parafii od 20.08.2019. Pracuje jako katecheta w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom”. Opiekuje się stroną internetową oraz IV Kręgiem Domowego Kościoła, chórkiem dziecięcym „Małe Radości”. Ponadto zajmuje się przygotowaniem do sakramentu Bierzmowania.

POPRZEDNI DUSZPASTERZE PARAFII

Proboszcz – ks. Alfred Lewicz
Urząd pełnił w latach 1988-1997
Obecnie proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Powidzu.

Proboszcz – ks. Witold Dusiński
Urząd pełnił od czerwca do sierpnia 1997 roku.

Proboszcz – ks. Sławomir Jessa
Urząd pełnił w latach 1997-2012
Budowniczy Centrum Parafialnego przy ul. E. Orzeszkowej 22d.
Obecnie proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie.

Administrator – ks. Krzysztof Walkowski
Funkcję pełnił w latach 2010-2012.
Utworzył kaplicę pw. bł. Michała Kozala w Centrum Parafialnym.
Obecnie proboszcz Parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie.

POPRZEDNI WIKARIUSZE

ks. Mirosław Pstrągowski (1988-1990)
ks. Sławomir Rydz (1989-1992)
ks. Mirosław Goślinowski (1992-1997)
ks. Tomasz Kasprzak (1995-1997)
ks. Piotr Król
ks. Tomasz Łajca
ks. Krzysztof Woźniak (do 2002 r)
ks. Sławomir Rachwalski (do 2005 r)
śp. ks. Witold Ceglarek (2002-2005)
ks. Błażej Czarnecki (2005-2007)
ks. Romuald Karmoliński (2006-2009)
ks. Dariusz Larus (w 2007 r)
ks. Jakub Dębiec (2007-2008)
ks. Krzysztof Walkowski (2008-2012)
ks. Piotr Szymkowiak (2009-2012)
ks. Piotr Gołębiewski CSMA (2012-2017)
ks. Andrzej Żarkowski CSMA (2015-2018)
ks. Janusz Sahajko CSMA (2017-2018)

POPRZEDNI REZYDENCI

ks. Zbigniew Przybylski
ks. Michał Hinz
ks. Eugeniusz Rycerski CSMA
ks. Tadeusz Grzymek CSMA