Kalendarium budowy Centrum Parafialnego

1988 – Parafia wykupuje od Miasta ziemię przy ul. Myśliwieckiej 74, powstaje projekt kompleksu plebanii i kościoła

Makieta kompleksu kościoła i plebani odnaleziona na strychu kościoła filialnego w 2012 roku

Makieta kościoła i plebani -archiwum

2000 – Parafia podpisuje z Miastem umowę zamiany ziem i za dopłatą otrzymuje większą działkę przy ul. E. Orzeszkowej 22d

2001rozpoczyna się budowa Centrum Parafialnego

2002 – plebania wraz z budynkami dodatkowymi jest gotowa w stanie surowym

Centrum Parafialne w trakcie budowy

Centrum Parafialne w trakcie budowy

2007 – do użytku zostaje oddana część mieszkalna

Część mieszkalna dodana do użytku - 2007

2007 – do użytku zostaje oddana część mieszkalna

2009 – oddanie do użytku Centrum Formacji Młodych Studnia

2010 – wykończenie północnej części Centrum Parafialnego i przekształcenie jej w kaplicę parafialną pw. bł. Michała Kozala BM

Kaplica w trakcie prac wykończeniowych

Kaplica w trakcie prac wykończeniowych - 2010

Kaplica w Wigilię Bożego Narodzenia 2010

Kaplica w Wigilię Bożego Narodzenia - 2010

2011 – wykończenie wschodniego (dodatkowego) wejścia i klatki schodowej oraz utworzenie drogi dojazdowej do garaży

2012 – prace przy parkingu przed Centrum Parafialnym i Kaplicą, jego ukończenie i uruchomienie

Ukończenie prac nad częścią mieszkalną (dodatkowe mieszkania nad CFM Studnia)

Ukończenie prac przy parkingu przed Centrum Parafialnym i Kaplicą

– ukończenie prac nad częścią mieszkalną (dodatkowe mieszkania nad CFM Studnia)

2014 – otynkowanie kaplicy i remont schodów wejściowych

Otynkowanie kaplicy i remont schodów wejściowych

Otynkowanie kaplicy i remont schodów wejściowych

2013 – zagospodarowanie zielenią terenu przy plebanii oraz wokół parkingu