Ogłoszenia duszpasterskie

XXXII Niedziela zwykła

12 listopada 2017 roku

Dziś druga niedziela miesiąca. Taca przeznaczona jest na budowę świątyni. Wyrażamy wdzięczność za zrozumienie i ofiarność.

Przez listopad, codziennie o 17.30, odmawiamy różaniec za zmarłych z wymieniankami. Roczne wymienianki są w drugą sobotę miesiąca. Można składać wymienianki listopadowe i roczne w biurze parafialnym, w zakrystii i do skarbony.

Dziś po Mszy św. o 11.00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców. Dziś również w kościele Farnym Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne „Stąd nasz ród”. Początek o godz. 15.00.

Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu: w poniedziałek – Pierwszych męczenników polskich; w sobotę – błogosławionej Karoliny Kózkówny.

Za tydzień po Mszy św. wieczornej obowiązkowe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z III klas gimnazjalnych.

25 listopada nasz parafialny Klub Sportowy organizuje Turniej Tenisa Stołowego im. Bł. ks. Bronisława Markiewicza dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły w gablocie i na stronie internetowej parafii.

Katechezy dla narzeczonych są w parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gnieźnie, w piątki o godz. 19.30, od 10.11 do 15.12.

Apel Konferencji Episkopatu Polski: Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka. W związku z tym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego (www.zatrzymajaborcje.pl). Jest to ważny krok w stronę ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za kilka dni kończy się czas wyznaczony na zbieranie podpisów, dlatego raz jeszcze zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Karty z podpisami należy przesłać do organizatorów, aby trafiły do Parlamentu RP do końca listopada. Kościół katolicki w Polsce stale wspiera rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli rodzice – pomimo dostępnej pomocy psychologicznej, medycznej i materialnej – nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych z otwartym sercem przyjąć je i otoczyć swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja! Prosimy o modlitwę za nienarodzone dzieci, aby wszystkie od chwili swego poczęcia cieszyły się miłością i miały zagwarantowane prawo do narodzin i dalszego szczęśliwego życia.

Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej: Przewodnika Katolickiego i Gościa Niedzielnego. Karteczki Ziarna dla dzieci są na ołtarzu.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy wszystkich naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek…

Ks. Krzysztof Stanula CSMA – Proboszcz