ŻYCZENIA – CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ! ALLELUJA !

 In Aktualności

Jezus przemienił nasz grzech w przebaczenie, naszą śmierć w zmartwychwstanie, nasz strach w ufność. Na krzyżu narodziła się i wciąż na nowo rodzi się nadzieja; dlatego z Jezusem  każda nasza  ciemność może zostać przemieniona w światło, każda porażka w zwycięstwo, każde rozczarowanie w nadzieję. Nadzieja pokonuje wszystko, ponieważ rodzi się z miłości Jezusa. (papież Franciszek)

Niech drogi życiowe prowadzą Was, drodzy parafianie, do źródła duchowego życia. Tym źródłem są sakramenty Kościoła. Chrystus Zmartwychwstały jest w nich obecny i dotyka naszych serc. Jako wspólnota parafialna wzrastajmy w Miłości Bożej udzielonej nam przez Chrystusa.

Wszystkim parafianom i ich rodzinom życzymy wielu łask, ale też tego co materialne i niezbędne do godnego życia. Niech Duch Święty umacnia Wasze dobre pragnienia i objawia prawdę o Zmartwychwstałym Synu Bożym.

Życzymy Każdej i Każdemu z Was głębokich, osobistych spotkań ze Zmartwychwstałym Panem. A te spotkania niech nas przemieniają i uczą kochać i żyć nadzieją w naszej codzienności.

Ks. Krzysztof Stanula CSMA

wraz z duszpasterzami