WIZYTACJA KANONICZNA

 In Aktualności

W dniach od 6 do 8 grudnia 2017 r. nasza wspólnota zakonna przeżywała wizytacją kanoniczną dokonaną przez władze Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Była to już druga w historii tej parafii wizytacja po linii Zgromadzenia. Poprzednia miała miejsce w 2014 r
Wizytacja kanoniczna obejmuje wszystkich członków rodziny zakonnej św. Michała Archanioła. Przedmiotem zaś wizytacji jest wierność posłannictwu Zgromadzenia, wypełnianie przykazania miłości we wspólnocie, przestrzeganie karności zakonnej oraz administracja dobrami zakonnymi. Do celów wizytacji, oprócz lepszego poznania stanu duchowego i materialnego wspólnoty zakonnej i poszczególnych współbraci, należy także zastosowanie odpowiednich środków prowadzących do gorliwego życia i owocniejszego apostolstwa.
Wizytującymi byli: wikariusz generalny ks. Rafał Kamiński CSMA oraz ekonom generalny ks. Jerzy Sosiński CSMA. 6 grudnia na Mszy św. roratniej o godz. 18.00 powitano przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęto wizytację kanoniczną. Księża wizytatorzy mieli możliwość spotkania się ze wspólnotą parafialną przez następne dni. Odwiedzili także szkołę Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom” oraz szkołę nr 3 im. Św. Wojciecha, które znajdują się na terenie naszej parafii.