99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI U BŁ. MICHAŁA KOZALA

 In Aktualności

11 listopada 2017 r. obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedna z definicji ojczyzny mówi, że ,,jest to związek pokoleń umarłych, pokoleń żywych i tych, które przyjdą po nas”. Tegoroczne Święto Niepodległości w naszej parafii miało szczególny wydźwięk. Pod przewodnictwem ks. Maksymiliana Wójtowicza CSMA została przygotowana wieczornica, która rozpoczęła się odśpiewaniem ,,Boże coś Polskę” oraz słowami kard. Stefana Wyszyńskiego.

 ,,Dzisiaj często spotykamy się ze zjawiskiem – pisał Prymasa Tysiąclecia – opluwania własnego gniazda. Ludzie(..) natrząsają  się z  własnej przeszłości historycznej, nie doceniają wielkiej ofiary, każdej kropli krwi wylanej za naród czy każdej kropli potu z czoła rolnika, która wsiąkła w ziemię ojczystą. To wszystko woła o szacunek dla dziejów narodowych, dla trudów pokoleń, które minęły, dla ich ofiarnej krwi wylanej w powstaniach, w walce o wolność ojczyzny, na wszystkich kontynentach(..).Chociaż wiele zrywów było nieudanych, jednakże zawdzięczamy im to, że sumieniu międzynarodowemu przypomniały o naszym Narodzie. Ich praca, trud i ofiarne poświęcenie dało taki rezultat, że obecnie jesteśmy” Następnie wykonano utwór pt. ,,Pieśń-kronika”. W odczytywanych tekstach odwołano się do  lokalnego bohatera Ks. Mjr. Mateusza Zabłockiego. Epitafium na jego cześć wykonał Andrzej Święcichowski, który był również  autorem słów i muzyki. W akademii wspomniano również  walkę o język polski dzieci wrzesińskich oraz słowa C. K. Norwida mówiące o wartości języka ojczystego. Ważnym momentem spektaklu było odniesienie do myśli św. Jana Pawła II, który przypomniał czym powinna być niepodległość dla współczesnych Polaków.  Papież – Polak tak mówił w 1991 roku w Kielcach: „Oto matka moja i moi bracia. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć! „Oto matka moja i moi bracia”. Tak. Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca – właśnie jako Matka Syna Bożego. Niech zatem przez Jej macierzyńską obecność odnowi się pośród nas świadomość Boskiego ojcostwa. Niech się odrodzi pokolenie braci i sióstr Syna Bożego – Syna Maryi.(…) Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi. Imię jego: kościół domowy.”

Zwieńczeniem akademii była pieśń pt. ,,Modlitwa nienarodzonych” wykonana wraz z dziećmi z naszej parafii i scholką „Małe Radości”. Widzowie gromkimi brawami podziękowali za spektakl, szczególnie najmłodszym wykonawcom. Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował  twórcom i uczestnikom  wieczornicy za wspólne świętowanie tak ważnego dla wszystkich Polaków dnia – 11 listopada.