HISTORYCZNY MOMENT – WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO I PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA W NOWYM KOŚCIELE

 In Aktualności

Niedziela 21 maja 2017 roku to historyczny dzień w historii naszej wspólnoty parafialnej. Ks. abp Józef Kowalczyk, prymas senior dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego w ścianę nowo budowanego kościoła, któy budowany jest ku czci Matki Bożej Fatimskiej jako wotum wdzięczności za św. Jana Pawła II.

W homilii abp Kowalczyk przypomniał o świętowanych w tym roku rocznicach: 600-leciu prymasostwa w Polsce, 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta oraz 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Ona to właśnie patronuje nowemu kościołowi, który – jak podkreślił – „jest świadectwem wiary, nadziei i miłości ludu Bożego”. Ale kościół – tłumaczył dalej arcybiskup senior – to nie tylko budowla. To przede wszystkim wspólnota ludzi wierzących.

Kaznodzieja nawiązał także do aktu wmurowania kamienia węgielnego, wyjaśniając jego sens w oparciu o fragmenty Starego i Nowego Testamentu. Wskazał też na szczególną symbolikę kamienia, który po Mszy św. wmurował w ścianę powstającej świątyni. Kamień pochodzi z sanktuarium na Górze Gargano we Włoszech, gdzie szczególnej czci doznaje św. Michał Archanioł, patron zgromadzenia michalitów, które od 2012 roku duszpasterzuje w gnieźnieńskiej parafii pw. bł. Michała Kozala. Wraz z kamieniem węgielnym wmurowano także kamień z obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie śmierć poniósł patron parafii bł. bp Michał Kozal. „To ma znaczenie symboliczne. Podkreśla, że na ofierze i krwi naszych przodków wyrasta kościół materialny i duchowy” – mówił abp Kowalczyk. Arcybiskup senior podkreślił również, że tak, jak świątynię wznosi się na kamieniu węgielnym, tak chrześcijanin winien wznosić swoje życie indywidualne i rodzinne na Chrystusie. On bowiem – tłumaczył – „jest fundamentem naszej chrześcijańskiej tożsamości i naszego człowieczeństwa”.

Eucharystię wspólnie z abp. Józefem Kowalczykiem celebrowali: wikariusz generalny michalitów ks. Rafał Kamiński CSMA, proboszcz parafii ks. Krzysztof Stanula CSMA oraz ks. Tadeusz Gerlach CSMA. W czasie liturgii grała Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe, która powstała z inspiracji bł. ks. Bronisława Markiewicza. Na zakończenie Mszy św. miało miejsce uroczyste odczytanie i podpisanie aktu erekcyjnego, który umieszczono w metalowej puszce i wraz z kamieniem węgielnym i kamieniem z Dachau zamurowano w ścianie kościoła.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez modlitwę, pracę i ofiarę wzięli udział w przygotowaniach uroczystości.