RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

Rok 2017 jest rokiem wyjątkowym, to rok Maryi. Otwórzmy serca na Jej wołanie!

Oto 3 wybrane obietnice spośród 15 objawionych w XV w. przez Maryję dla odmawiających różaniec:

-„Obiecuję moją specjalną ochronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec

-„Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią, nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne”

-„Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca”

 

Czym jest Różaniec Rodziców?

czytaj dalej