PROMOCJE MINISTRANCKIE I OPŁATEK LSO

 In Aktualności

IV niedziel Adwentu była bogata w wydarzenia dla ministrantów i lektorów naszej parafii. Podczas Mszy świętej o godzinie 11.00 odbyły się promocje ministranckie. Trzynastu chłopców otrzymało kołnierzyki, a jeden komżę. Popołudnie zgromadziło ministrantów, lektorów i ich najbliższe rodziny na plebanii na spotkaniu opłatkowym.